Decks


Rei Sakuma

Rei Sakuma

Deck Information


Deck/File Name: Rei Sakuma (reisakuma)
Set/Series:
Made/Donated by: saya / Mio Color: Purple
Released: 2021-02-27 Masterable: Yes
Wished by: None
Mastered by: Mio, Mio, Moelle, Katy, Mio, mina, Cami, Pia

Other Decks